Поле "{field}" пустое или имеет неверный формат.
На сколько месяцев подписка?
Код проверки неверен
Законодательство: нормативные акты и проекты №1 2010
Просмотров
17867

Указ Президента України від 2 квітня 2010 р. № 481/2010

1. Ліквідовано Координаційну раду з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії.
2. Визнано такими, що втратили чинність:
–– статтю 2 Указу Президента України від 12 грудня 2007 року № 1208 «Про додаткові невідкладні заходи щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні»;
–– Указ Президента України від 17 березня 2008 року № 220 «Про Координаційну раду з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії»;
–– Указ Президента України від 28 серпня 2009 року № 692
«Про внесення змін до Указу Президента України від
17 березня 2008 року № 220».

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2010 р. №275 «Деякі питання здійснення державного контролю якості лікарських засобів» Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16 березня 2010 року № 231

Кабінет Міністрів України постановив:
Утворити Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України (далі — Інспекція) на базі Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів, що реорганізується.
Установити, що:
Інспекції підпорядковуються її територіальні органи — державні інспекції з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, які утворені на базі територіальних органів Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів — державних інспекцій з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі;
Інспекція з безпосередньо підпорядкованими їй державними інспекціями з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі є правонаступником Державної інспекції з контролю якості  лікарських засобів з безпосередньо підпорядкованими їй державними інспекціями з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.
Затверджено План заходів Міністерства охорони здоров’я України щодо забезпечення фінансового контролю за дотриманням законодавства при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг (далі — План заходів).

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 2010 року № 283

Цим наказом доручено керівникам структурних підрозділів Міністерства, урядових органів державного управління у складі МОЗ України, Раді міністрів АР Крим, начальникам управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання Плану заходів.
Планом заходів передбачено, зокрема, такі заходи:
1. Посилити контроль за достовірністю заявок на централізовану закупівлю лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання, закупівля яких проводиться за кошти державного бюджету, з врахуванням залишків та їх реальної потреби.
2. Провести перевірки виконання умов договорів в частині постачання та своєчасного введення в експлуатацію медичного обладнання та його цільового використання.
3. Провести моніторинг залишків в регіонах лікарських засобів та виробів медичного призначення, закуплених за кошти державного бюджету, та при необхідності забезпечити своєчасний перерозподіл.
4. Проводити моніторинг цін на лікарські засоби і медичну продукцію, надавати пропозиції щодо удосконалення державного регулювання (Положення від 20.12.2008 № 1121).
Затверджено заходи МОЗ України щодо вдосконалення організації медичної допомоги особам з психічними розладами на рівні первинної медико-санітарної допомоги на 2010-2012 роки, та доручено:
1. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:
–– розробити та затвердити у двомісячний строк плани реалізації Заходів;
–– щорічно до 5 грудня подавати інформацію про хід реалізації Заходів до Департаменту розвитку медичної допомоги.

Припис Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України від 14.04.2010 р. № 6046-03/07.3/17-10

ЗАБОРОНЕНО реалізацію (торгівлю), зберігання та застосування лікарського засобу ФЕСТАЛ®, драже N 100 серії 338055 з маркуванням виробника «Авентіс Фарма Лімітед», Індія, який має ознаки фальсифікації:
«Опис» (драже матові, поверхня оболонки неоднорідна, без запаху ванілі, при розтиранні драже відчувається різкий, неприємний запах);
«Розпадання» (оболонки всіх 6 драже розпались в 0,1 М розчині кислоти хлористоводневої, в розчині наявні фрагменти оболонки);
«Упаковка»:
–– вторинна упаковка (картонна пачка) м’яка, легко зминається;
–– чарунки на первинній упаковці (стрипі) зім’яті;
«Маркування» (на вторинній упаковці (картонній пачці) номер серії нечіткий, шрифт розпливчастий). Цей припис видано у відповідності до ст. 15, ст. 21 Закону України «Про лікарські засоби», Положення про Державну
інспекцію з контролю якості лікарських засобів МОЗ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2008 р. за № 1121, із змінами, п. 3.1.5 Порядку заборони (зупинення) та вилучення з обігу лікарських засобів
на території України, затвердженого наказом МОЗ України від 12.12.2001 за № 497 і зареєстрованого Міністерством юстиції України від 28.12.2001 за № 1091/6282, зі змінами, які затверджені наказом МОЗ від 08.07.2004 за № 348, та
на підставі встановлення факту фальсифікації лікарського засобу ФЕСТАЛ®, драже N 100 серії 338055 з маркуванням виробника «Авентіс Фарма Лімітед», Індія. Також цим приписом суб’єктам господарської діяльності, які здійснюють реалізацію (торгівлю), зберігання та застосування лікарських засобів доручено:
–– в десятиденний термін після одержання припису перевірити наявність лікарського засобу ФЕСТАЛ®, драже N 100 серії 338055 з маркуванням виробника «Авентіс Фарма Лімітед», Індія, з вищезазначеними ознаками фальсифікації і вжити заходів щодо його вилучення з обігу шляхом знищення;
–– за наявності зазначеного лікарського засобу, повідомити територіальну державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів за місцем розташування про вжиті заходи щодо виконання припису. У разі знищення відходів лікарського засобу, в двотижневий строк направити до територіальної державної інспекції з контролю якості лікарських засобів за місцем розташування копію акта про знищення відходів лікарського засобу. При наступних поставках лікарського засобу суб’єкт господарювання повинен вжити
заходів щодо запобігання придбанню, реалізації та застосуванню лікарського засобу, наведеного в приписі. Контроль за виконанням припису здійснюють територіальні державні інспекції за місцем розташування. Невиконання припису тягне за собою відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції» від 10 березня 2010 р. № 1962-VI

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції», який було прийнято 10 березня 2010 р. (далі — Закон про внесення змін), було внесено зміни до низки нормативних законів, які визначають основні засади протидії корупції та відповідальність за корупційні дії, зокрема до законів:
«Про засади запобігання та протидії корупції» та «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень». Приймаючи цей закон, законодавці вирішили відкласти до 1 січня 2011 року введення в дію дуже неоднозначних і суперечливих норм, які визначають відповідальність за корупційні правопорушення. Нагадаємо, що ст. 2 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» (далі — Закон про запобігання корупції) було визначено коло осіб, які є суб’єктами відповідальності за корупційні дії.
Згідно з пунктами 3, 4 та 5 ст. 2 Закону про запобігання корупції до суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення віднесено: осіб, які постійно або
тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або осіб, спеціально  повноважених на виконання таких обов’язків в юридичних особах, а також фізичні особи-підприємці, посадові особи юридичних осіб та навіть самі юридичні особи — у визначених законом випадках. До того ж ст. 4 визначено,
що особам, які зазначені у п. 3 ст. 2 цього Закону, у т. ч. фізичним особам-підприємцям, забороняється займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту, що здійснюються в позаробочий час) безпосередньо або через інших осіб, якщо інше не передбачено законом. Крім того, цим особам не дозволяється входити, у тому числі через інших осіб, до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі, та представляють інтереси держави в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), якщо інше не передбачено законом.

Закон України «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо виїмки матеріальних носіїв секретної інформації» від 4 березня 2010 р. № 1940-VI

Цим нормативним актом Верховна Рада України внесла зміни до частини 3 ст. 178 та частини 2 ст. 179 Кримінально-процесуального кодексу України. Ці статті регламентують порядок проведення виїмки носіїв, які містять секретну інформацію, зокрема медичну документацію та інші носії. Їх виїмка проводиться лише за вмотивованою постановою судді та у порядку, погодженому з керівником відповідної установи. Законодавець фактично розширив коло предметів (носіїв) інформації, погодження яких відбувається за мотивованою постановою судді. До цього це стосувалося лише документів, зокрема тих, що становлять державну таємницю.
 

Наказ МОЗ України «Про затвердження плану перевірок додержання суб’єктами господарювання Ліцензійних умов на ІІ квартал 2010 року» від 26 березня 2010 р. № 260

Цим Наказом було затверджено план перевірок додержання суб’єктами господарювання Ліцензійних умов, які будуть проводитися МОЗ України у ІІ кварталі 2010 року.
До списку ліцензіатів (юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців), у яких будуть проводитися планові перевірки, включено 104 суб’єкти підприємницької діяльності.

Наказ МОЗ України «Про затвердження складу Головної акредитаційної комісії МОЗ України» від 29 березня 2010 р. № 264

Наказом сформовано новий склад Головної акредитаційної комісії під головуванням заступника Міністра охорони здоров’я України Мусієнка Андрія Володимировича.

Наказ МОЗ України «Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Міністерстві охорони здоров’я України» від 25 березня 2010 р. № 2259

Наказом затверджено Порядок прийому громадян Міністром, першими заступниками, заступниками Міністра та іншими посадовими особами Міністерства охорони здоров’я України. Прийом громадян проводиться щоденно з 09:00 до 17:00 години крім суботи, неділі та святкових днів в Приймальні громадян Міністерства за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 7. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз’яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).
Якщо вирішити порушене в усному зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається у тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянинові, на його бажання, надається усна або письмова відповідь відповідними структурними підрозділами Міністерства.

 

Підготовлено:
1. Н. Голєва, начальник відділу з питань праці Департаменту соціального, трудового та гуманітарного законодавства Міністерства юстиції України
2. С. Антонов, директор Центру медичного права
3. Д. Шевченко, юрист Центру медичного права
 

Добавить комментарий

Facebook
Пользователи

Комментарии | 0

Подписка на новости
Подпишись на рассылку новости по e-mail
Интервью
Олег Ковригин
«Британский офтальмологический центр»: международный опыт для украинских пациентов